retour

Pension d’animaux Limpach

Un de nos projets pour notre client APEMH est en phase de finalisation : la pension d’animaux fait partie des ateliers, en phase d’exécution à Limpach. Les ateliers fourniront 200 emplois aux personnes en situation handicap. Nous félicitons notre client de ce beau projet !
 
« HoKa – Lampecher Déierepensioun
Eis Déierepensioun mécht hir Dieren Ufank 2021 zu Lampech op. Mir si frou Iech matzedeelen, dass Är Hënn a Katze bei eis an d’Vakanz kenne kommen. Qualifizéiert Personal ass all Dag fir
Är Déieren do, an dëst 7 Deeg d’Woch d’ganz Joer duerch. Visitten ob Rendez-vous si méiglech.
HoKa – Lampecher Déierepensioun
88-94, rue de Soleuvre | L-4499 Limpach
T : +352 26 59 82-1 | E-Mail : hoka.limpach@apemh.lu »